el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·
el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην ΕΣΔΑ η αναδρομική κατάργηση δια του ν.4549/2018 αξιώσεων για προστασία της πρώτης κατοικίας

Απόφαση υπ΄αριθμ. 97/2019 Ειρ. Νεμέας: Η αναδρομική κατάργηση των αξιώσεων περί πρώτης κατοικίας (κατάργηση δυνατότητας χορήγησης περιόδου χάριτος για τη διάσωση της α΄κατοικίας ενώ αυτή είχε γεννηθεί ήδη προ της ενάρξεως  ισχύος του ν.4549/2018) δια  του άρθρου 9 παρ.2β του ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 του αρθρ.62 του ν.4549/2018, καθώς και δια των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.68 ν.4549/2018 είναι αντίθετη με τα άρθρα 2 παρ.1, 5 παρ.1, 4, 17 και 25παρ.1 Συντάγματος, 2 ΑΚ, καθώς και στις υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος) διατάξεις των άρθρων 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ, ως εκ τούτου το Δικαστήριο αρνείται να τις εφαρμόσει.  

Οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και Δημόσιο. Συνταγματικοί οι περιορισμοί των αξιώσεων του Δημοσίου  και των ισοδυνάμων με αυτό νομικών προσώπων στο νομοθετικό πλαίσιο του ν.3869/2010, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον ν.4336/2015.  Ρύθμιση όλων των οφειλών με μηδενικές μηνιαίες δόσεις και κατόπιν τριετούς περιόδου χάριτος και στη συνέχεια ρύθμιση για τη δάσωση της α΄ κατοικίας, σύμφωνα με το αρθρ.9παρ.1 και 3 του νόμου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 ν.3869/2010, 153-154 επ. ΠτχΚ και 974 επ. ΚΠολΔ. Δείτε την Απόφαση εδώ

Related Posts

1 Response