el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·
el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·

Ποινικό δίκαιο

πλήρη νομική υποστήριξη

Ποινικό δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε είδους ποινική υπόθεση με πλήρη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας.

Ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια με έμφαση έχουμε ασχοληθεί και εκπροσωπήσει εντολείς μας σε υποθέσεις φορολογίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ενώπιον του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π, της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, του ΣΔΟΕ, αλλά και των αρμοδίων ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών και δικαστηρίων.

Χειριζόμαστε υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων, χρεών στο Δημόσιο, φορολογικές ή λαθρεμπορικές παραβάσεις, απάτης, εκβίασης, δωροδοκίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, παρέχουμε υπηρεσίες σε υποθέσεις, που αφορούν φοροδιαφυγή στο εισόδημα, μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, καθώς και σε υποθέσεις απάτης, εταιριών φαντάσματα, πλαστογραφίας, εξαπάτησης αναφορικά με την οικονομική κατάσταση εταιριών, τροχαίων, εργατικών ατυχημάτων.

Αν χρειάζεστε νομικές συμβουλές

επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλ : (+30)2103301601 – (+30)6932420435

info@katrakislaw.gr

ΝΙΚΟΣ Α. ΚΑΤΡΑΚΗΣ