el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·
el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·

Έλληνες Εξωτερικού – Ομογενείς

αντιπροσώπευση Ελλήνων πολιτών και Ομογενών ενώπιον των Ελληνικών αρχών

Έλληνες Εξωτερικού - Ομογενείς

Το γραφείο μας εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με ομογενείς από τον Καναδά τις Η.Π.Α την Αυστραλία και άλλες χώρες.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη αντιπροσώπευση Ελλήνων πολιτών και Ομογενών που δεν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ενώπιον των Ελληνικών αρχών σε όλες τους τις περιουσιακές και οικονομικές διαφορές.
Διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις σας σε όλες τις Οικονομικές υπηρεσίες, τα Δικαστήρια και κάθε είδους αρχή.

Έχουμε χειριστεί πλήθος υποθέσεων Ελλήνων και κάτοικων εξωτερικού σχετικά με αποδοχές κληρονομιάς, ελέγχους τίτλων ακίνητης περιουσίας, απογραφές περιουσίας, εκτίμηση αξίας ακινήτου, αγορές πωλήσεις ακινήτων με ειδικό πληρεξούσιο, ερμηνεία διαθηκών κ.α.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε θέματα που αφορούν :

  • Κληρονομικό Δίκαιο, Διαθήκες, Αλλαγή ιδιοκτησίας σε ακίνητα, εγγραφή των ακινήτων στο Κτηματολόγιο, Προετοιμασία και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος/ Περιουσίας Ε1, Ε9, στις Ελληνικές Αρχές.
  • Αποδοχή κληρονομιών σε όλη την ελληνική περιφέρεια, έκδοση πιστοποιητικών κληρονομιάς, προετοιμασία Διαθηκών για τους Έλληνες με περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα και εκπροσώπησή τους ενώπιων των Ελληνικών Δικαστηρίων, Διερεύνηση νομικής και φυσικής κατάστασης περουσιακών στοιχείων και ακινήτων,
  • Διαφύλαξη της περιουσίας τους από την αυθαιρεσία του κράτους αλλά και από κακές προθέσεις ιδιωτών,
  • Οικιστικές και εμπορικές μισθώσεις ακινήτων, διαχείριση ενοικίων, είσπραξη εισοδημάτων κ.λ.π και νομικές υπηρεσίες για μεταβιβάσεις ακινήτων στην Ελλάδα, αναζήτηση τίτλων ακινήτων,
    Ανάκτηση όλων των ειδών εγγράφων από τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, τα αρχεία και Δικαστήρια, (γέννηση, θάνατος, γάμος, διαζύγιο, στρατολογικά, πιστοποιητικά κληρονομιάς και άλλα έγγραφα)
  • Προετοιμασία όλων των τύπων πληρεξουσίων, καταχώριση πράξεων και γεγονότων που έγιναν στο εξωτερικό (γεννήσεις, θάνατοι , γάμοι, διαζύγια, βαπτίσεις), στις Ελληνικές Αρχές Ληξιαρχεία και Ελληνικά Δικαστήρια
  • Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και υπεύθυνη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις στο θέμα που σας αφορούν στην Ελλάδα και αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπροσώπηση σας στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας να συζητήσουμε το θέμα που σας απασχολεί.

Αν χρειάζεστε νομικές συμβουλές

επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλ : (+30)2103301601 – (+30)6932420435

info@katrakislaw.gr

ΝΙΚΟΣ Α. ΚΑΤΡΑΚΗΣ