el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·
el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·

Εμπορικό Δίκαιο

Caption Placed Here

Εμπορικό Δίκαιο

Εταιρείες, Εμπορικά χρέη, Συμβάσεις, Επιταγές, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Συστάσεις, λύσεις εταιρειών (χωρίς ή με δικαστική απόφαση), τροποποιήσεις καταστατικών, μετασχηματισμούς προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, συμβάσεις.

Άσκηση εταιρικών αγωγών, αντικατάσταση ΔΣ, ζητήματα εκκαθάρισης εταιρειών, ειδικά ζητήματα μετόχων μειοψηφίας, εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων, αγωγές εταίρων κλπ.

Πτώχευση εταιρειών

Σύσταση off shore εταιρειών, εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων

Αν χρειάζεστε νομικές συμβουλές

επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλ : (+30)2103301601 – (+30)6932420435

info@katrakislaw.gr

ΝΙΚΟΣ Α. ΚΑΤΡΑΚΗΣ