el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·
el(+30)2103301601
·
info@katrakislaw.gr
·

Πλεονεκτήματα Νέου Νόμου για την Προστασία της Πρώτης Κατοικίας Είναι κυρίως εξωδικαστική διαδικασία!

Καθορίζει πλεονεκτικό επιτόκιο, καλύτερο από τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια και επιχειρηματικά δάνεια!
Εντάσσει και τα επιχειρηματικά δάνεια με προσημείωση!
Προβλέπει κούρεμα των οφειλών αν αυτές ξεπερνούν το 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας!
Εντάσσει και ιδιώτες αλλά και τους εμπόρους και τα μέλη εταιρειών!

Related Posts